محصولات مناسب برای سنین یک تا سه سال مجموعه کن تویز

حلقه هوش اردکیحلقه هوش اردکی سایز کوچک

 

تعداد در کارتن:36عدد

butt5

حلقه هوش اردکیحلقه هوش اردکی سایز متوسط

 

تعداد در کارتن:26عدد

butt5

حلقه هوش اردکیحلقه هوش اردکی سایز بزرگ

 

تعداد در کارتن:20عدد

butt5

حلقه هوش اردکیبرج هوش پومین

 

تعداد در کارتن:24عدد

butt5

مکعب هوش پارسمکعب هوش پارس

 

تعداد در کارتن:12عدد

butt5

کلبه هوشکلبه هوش

 

تعداد در کارتن:24عدد

butt5

مکعب های رنگارنگمکعب های رنگارنگ

 

تعداد در کارتن:24عدد

butt5